Zleceniodawcy (w wyborze)

 

Czeska Akademia Nauk w Pradze

 

Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V.

 

Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz

 

Galerie der Stadt Sindelfingen │ Lütze Museum

 

Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Potsdam

 

Heinle, Wischer & Partner - biuro architektoniczne

 

Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung

 

Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie

 

Instytut Federalny ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej (BKGE) w Oldenburgu

 

Instytut Herdera w Marburgu

 

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Instytut Historii i Kultury Europy Wschodniej im. Leibnitza w Lipsku (GWZO)

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

 

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

 

Instytut Historii Sztuki i Urbanistyki Historycznej Uniwersytetu Technicznego w Berlinie

 

Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii

 

Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg e.V.

 

Miejsce pamięci Pirna-Sonnenstein

 

Muzeum Historii Kultury w Magdeburgu

 

Muzeum Narodowe w Poznaniu

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie

 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

 

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowo-Wschodniej w Poczdamie

 

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury w Görlitz

 

Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie

 

Muzea Miejskie w Żytawie / Zittau

 

Serbołużyckie Muzeum w Budziszynie

 

Stowarzyszenie Schloss Wildenbruch Swobnica

 

Szczecin-Expo. Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego