Oferta

 

Oferuję TŁUMACZENIA oraz LEKTORAT tekstów naukowych, starodruków i rękopisów z zakresu


 • historii sztuki
 • kulturoznawstwa
 • historii
 • muzealnictwa
 • ochrony zabytków
 • konserwatorstwa
 • konserwacji i restauracji dzieł sztuki
 • badań architektonicznych
 • architektury krajobrazu
 • archeologii
 • sztuk pięknych
 • fotografii

z języka polskiego na niemiecki oraz z języka niemieckiego na polski.

 

Cena  -   zależna od stopnia trudności i objętości tłumaczonego lub lektorowanego tekstu.

Po wstępnym przeglądzie próbki tekstu chętnie prześlę indywidualną ofertę cenową.

W tym celu proszę o kontakt mailowy pod zakładką KONTAKT.

 

Rozliczenie  -  według ilości stron normatywnych (1.650 znaków łącznie ze spacjami = 1 strona),

w przypadku tłumaczeń rozliczenie następuje według ilości znaków tekstu docelowego (przekładu), w przypadku lektoratu według ilości znaków tekstu lektorowanego

 


 

Każdy tekst jest unikalny i w trakcie TŁUMACZENIA wymaga dogłębnej analizy przedmiotu. Proces tłumaczenia jest więc równocześnie krytycznym testem zrozumiałości. Niejasne lub niejednoznaczne sformułowania, a także ewentualne błędy merytoryczne są wychwytywane i korygowane w ścisłej współpracy z autorem, powtórzenia zostają usunięte, a skoki myślowe złagodzone. Tak więc w rezultacie, aby uzyskać poprawny merytorycznie i zrozumiały przekład, moje tłumaczenia obejmują również lektorat. Jednocześnie dużą wagę przywiązuję do bliskości przekładu z oryginałem i oddaniu indywidualnego stylu pisania autora.

 

Gdy polski wydawca pragnie opublikować w swoim tomie tekst niemieckojęzycznego autora w oryginale, proponuję LEKTORAT naukowy, obejmujący merytoryczny, a także językowo-stylistyczny przegląd tekstu niemieckiego. Wszelkie zmiany w tekście dokonywane są w ścisłej konsultacji z autorem.

 

W przypadku, gdy zlecili Państwo przekład tekstu naukowego i nie są Państwo pewni jakości tłumaczenia, oferuję kontrolę zgodności merytorycznej przekładu z oryginałem. Występujące w przekładzie niezgodności, braki lub błędy są korygowane.