Oferuję Państwu

TŁUMACZENIA  &   LEKTORAT  naukowy

 

  polski - niemiecki / niemiecki - polski

 

tekstów naukowych, starodruków oraz rękopisów pisanych "gotykiem" (tzw. Sütterlin) z zakresu

 

historii sztuki

kulturoznawstwa

historii

ochrony zabytków

konserwatorstwa

konserwacji i restauracji dzieł sztuki

badań architektonicznych

muzealnictwa

architektury krajobrazu

archeologii

sztuk pięknych

fotografii

 

Cena  -   zależna od stopnia trudności i objętości tłumaczonego lub lektorowanego tekstu,

im dłuższy tekst tym niższa cena za stronę.

Po wstępnym przeglądzie próbki tekstu chętnie prześlę indywidualną ofertę cenową.

W tym celu proszę o kontakt mailowy pod zakładką KONTAKT.

 

Rozliczenie  -  według ilości stron normatywnych (1.650 znaków łącznie ze spacjami = 1 strona),

w przypadku tłumaczeń rozliczenie następuje według ilości znaków tekstu docelowego (przekładu), w przypadku lektoratu według ilości znaków tekstu lektorowanego

 

Lektorat  -  kontrola & korekta pod względem merytorycznym

        kontrola & korekta językowo-stylistyczna

        kontrola zgodności merytorycznej przekładu z oryginałem

(w przypadku, kiedy lektorowany tekst jest przekładem)