O mnie

Urodziłam i wychowałam się w polsko-niemieckiej rodzinie w Berlinie.

Po ukończeniu studiów z zakresu historii sztuki i ochrony dóbr kultury (ze specjalizacją konserwatorstwo) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wróciłam do Berlina, gdzie pracowałam w wolnym zawodzie jako historyk sztuki, tłumacz tekstów naukowych oraz organizatorka polsko-niemieckich projektów badawczych.

 

W 2004 r. rozpoczęłam studia doktoranckie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, w ramach których kontynuowałam swą pracę badawczą poświęconą średniowiecznej architekturze ceglanej Europy Środkowej. Po dwóch kilkuletnich przerwach macierzyńskich w 2018 r. podjęłam ponownie pracę nad ukończeniem doktoratu.

 

Od czasu urodzin moich dzieci pracuję głównie jako tłumacz oraz lektor tekstów naukowych na zlecenie licznych uczelni, muzeów, instytucji kultury oraz pracowników naukowych

i artystów, uczestnicząc w przygotowaniu i realizacji dwujęzycznych wystaw, publikacji oraz konferencji naukowych.