O mnie

Urodziłam i wychowałam się w polsko-niemieckiej rodzinie w Berlinie.

Po ukończeniu studiów z zakresu historii sztuki i ochrony dóbr kultury (ze specjalizacją konserwatorstwo) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wróciłam do Berlina, gdzie pracowałam w wolnym zawodzie jako tłumaczka, lektorka oraz autorka tekstów naukowych, a także jako przewodniczka i organizatorka polsko-niemieckich projektów badawczych.

 

W 2003 r. rozpoczęłam studia doktoranckie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, w ramach których kontynuowałam swą pracę badawczą poświęconą średniowiecznej architekturze ceglanej Europy Środkowej. Po dwóch kilkuletnich przerwach macierzyńskich w 2018 r. podjęłam ponownie pracę nad ukończeniem doktoratu w Instytucie Historii Sztuki i Urbanistyki Historycznej Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.

 

Od 2009 r. prowadzę własną działalność gospodarczą jako tłumaczka, lektorka oraz redaktor tekstów naukowych. Pracując na zlecenie licznych uczelni, muzeów, instytucji kultury oraz pracowników naukowych i artystów uczestniczę w przygotowaniu i realizacji dwujęzycznych wystaw, publikacji oraz konferencji naukowych.